Flety - DrumStore

Flety - DrumStore

Flet prosty (z angielskiego recorder) to najpopularniejszy instrument dęty drewniany. Obok niego, do tej grupy instrumentów muzycznych możemy zaliczyć: klarnet, obój, fagot czy rożek angielski. W tak zdefiniowanym zestawie jest to instrument mogący osiągnąć najwyższy dźwięk oraz posiadający najszerszą skalę. Jego rozpiętość obejmuje dźwięki od c lub h małego w zależności od budowy i sięga nawet do d4.

Technika gry

Pierwowzorem dla fletu prostego były ludowe fujarki. Podobnie jak w nich, zadaniem osoby grającej jest dmuchanie w ustnik, dzięki czemu powietrze w komorze rezonacyjnej zostaje rozdzielone na dwa strumienie. Jeden z nich opuszcza instrument przez wybraną szczelinę, zaś drugi poddany wibracji wypływa przez prostą rurę. Cała umiejętność gry na flecie prostym, polega na odpowiednim otwieraniu lub zamykaniu palcami nawierconych w rurze otworów. W ten sposób kształtuje się jakość i wysokość dźwięku. Na flecie prostym można grać wykorzystując różne znane współcześnie techniki, w tym między innymi: legato, staccato, tremolo, frullato czy ozdobniki. Istnieje też możliwość zastosowania techniki pokonywania dużych odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Wszystko to sprawia, nawet najprostszy flet szkolny drewniany jest instrumentem z dużym potencjałem muzycznym.

Czy dzisiaj używa się jeszcze fletów prostych?

Flety proste swoją największą popularność osiągnęły na przełomie XVI-XVIII wieku. W dawnych czasach, swoje kompozycje na flet przedstawili między innymi: Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste Lully, Henry Purcell, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach czy, już nieco bardziej współcześnie Leonard Bernstein i Arvo Part. Obecnie flet jest instrumentem wykorzystywanym głównie przez zespoły grające muzykę dawną, na lekcjach muzyki lub przez amatorów muzycznych. Jego prosta budowa i obsługa sprawiają, że w stosunkowo krótkim czasie, każdy może nauczyć się wygrywać popularne melodie. Z tego też powodu flety szkolne proste często proponuje się nowym adeptom muzyki.

Rodzaje fletu prostego

Wieki użytkowania tego instrumentu wpłynęły na rozwój jego różnorodności. Do tych najważniejszych typów fletów  należą: flet sopranino, sopranowy, altowy, tenorowy i basowy. Dodatkowo funkcjonuje jeszcze co najmniej kilka odmian: garklein – flet o najwyższym brzmieniu, posiadający szeroką skalę od c2 do d4, flet kontrabasowy, flet subkontrabasowy, a także flet oktokontrabasowy, posiadający niskie brzmienie i skalę od F wielkiego do g1. Są one jednak rzadko spotykane i używane.

Cena fletu prostego

Na rynku można znaleźć całą gamę różnorodnych fletów o różnym zakresie cenowym. Różnice wynikają głównie z materiału wykonania. Flety proste od wielu lat produkowane są z drewna lub plastiku, przy czym droższym rozwiązaniem są instrumenty tworzone z budulca naturalnego. Do wytworzenia wykorzystuje się drewno miękkie, o prostym tembrze – zazwyczaj jest to klon lub grusza, ale zdarzają się także śliwy, bukszpan czy palisander.  Decydując się na zakup fletu warto zaopatrzyć się w specjalny pokrowiec, który zapewni bezpieczeństwo instrumentu podczas transportu.

All comments

Leave a Reply